اتوماسیون،طراحی و ساخت سیستم های بسته بندی و ماشین آلات و همچنین طراحی دیاگرام خط ماکارونی و آرد شرکت شمس آذر قزوین