Flexinivo

سیستم اندازه گیری سطح بصورت مستمر و انعطاف پذیر

سیستم چند منظوره به ویژه برای استفاده در نرم افزار

از دوز حجمی بالا برای مواد سخت فله، مانند perlit الکترونیکی

مزایا:

– اندازه گیری سطوح انعطاف پذیر از طریق تنظیم ارتفاع تعریف شده-عدم نیاز به اپراتور-تاثیر ناپذیری از تغییر خواص مواد مانند رسانایی، گرد و غبار،dielectricity، رطوبت، وزن

مشخصات فنی: