NivoRadar

کاربرد سطح سنج پیوسته راداری

(RADAR LEVEL SWITCH)

-مناسب برای اندازه گیری سطوح تا ارتفاع ۱۰۰متر با زاویه بیم ۴ درجه

-اندازه گیری با دقت بالا

-مناسب برای کارکرد در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد

-مناسب برای اندازه گیری سطح مواد پودری و مایع متلاطم،سطوح دارای فوم،کف و مواد دارای غبار و جامداتی نظیر مخازن آهک و سیمان با دقت در حد میلیمتر

-نصب و راه اندازی آسان