۴۰۰۰ Nivobob

سطح سنج پیوسته کانتینیوس

(NIVOBOB-4000)

– سنسوری برای اندازه گیری های چند منظوره جهت نظارت برسطوح ناپیوسته در مواد فله

-مناسب برای کاربرد های بسیار دقیق و همچنین قابل استفاده در مکان های خطرناک

– مناسب برای اندازه گیری سطح مخازن با ارتفاع ۳۰ الی ۴۰ متر و یا سیلوهای  بزرگ

-نصب مستقیم برروی سقف سوله های شیب دار

-تاثیرناپذیری از تغییر خواص مواد مانند رسانایی،گردوغبار و برق

-تعمیر و نگه داری آسان